UCHWAŁA NR XVIII/151/16 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/151/16 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Suwałki.

Uchwala_Nr XVIII_151_16

Warto przeczytać jest tam dużo informacji statystycznych, gospodarczych i innych o gminie. Plik jest duży (60 MB) ponieważ zawiera mapy, pobierając trzeba o chwilę cierpliwości.