Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej związanej ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych

Wnioski można składać od 3 kwietnia do 4 czerwca 2018 roku. Więcej informacji na stronie : www.gmina.suwalki.pl