Aktualności

Zapraszam do wzięcia udziału:

Targi Praca i Kariera Suwałki 2016
21 październik o 10:00
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach. Ul. Noniewicza 10, 16-400 Suwałki.

 

 

Ogłoszenie

Dnia 27.09.2016r. (wtorek), o godz. 19.00

w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi odbędzie się coroczne zebranie mieszkańców Nowej Wsi. Tematem zebrania będzie m.in. przedstawienie przez mieszkańców propozycji do budżetu Gminy na rok 2017.

Wszystkich serdecznie zapraszam.

Beata Kożuchowska

Sołtys Nowej Wsi

UCHWAŁA NR XVIII/151/16 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/151/16 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Suwałki.

Uchwala_Nr XVIII_151_16

Warto przeczytać jest tam dużo informacji statystycznych, gospodarczych i innych o gminie. Plik jest duży (60 MB) ponieważ zawiera mapy, pobierając trzeba o chwilę cierpliwości.