Aktualności

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA WYBORÓW ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019

Z dniem 31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych na okres 2012-2015. W związku z tym, Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach wystąpił do Rady Gminy Suwałki o dokonanie wyboru ławników na kadencję 2016-2019:

– do Sądu Okręgowego w Suwałkach – 4 ławników,

– do Sądu Rejonowego w Suwałkach – 7 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 3 ławników.

Czytaj więcej “I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA WYBORÓW ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019”

Sposób wyboru gospodarstw domowych do projektu

Szanowni Mieszkańcy Gminy Suwałki !!!

W związku z wpłynięciem bardzo dużej ilości deklaracji (około 400) mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie dot. zakupu i instalacji ogniw fotowoltaicznych na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby gospodarstw domowych, Gmina Suwałki podjęła decyzję o sposobie wyboru gospodarstw domowych, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie.

Czytaj więcej “Sposób wyboru gospodarstw domowych do projektu”

Nabór wniosków – odnawialne źródła energii ( wytwarzanie energii elektrycznej lub cieplnej)

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla działania 321. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” , z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej.

Zachęcam wszystkich mieszkańców Nowej Wsi do składania deklaracji przystąpienia do projektu do 24 kwietnia 2015 r. na załączonym formularzu w sekretariacie Urzędu Gminy Suwałki.

W dniu 27 kwietnia 2015 r. o godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 w Suwałkach odbędzie się spotkanie informacyjne na temat projektu.

Druk deklaracji (PDF)

Druk deklaracji (DOC)

informacja_mieszkancyLink do strony: http://www.gmina.suwalki.pl/informacja-o-naborze-wnioskow-4036.htm