Aktualności

Zebranie wiejskie, Samorządu Mieszkańców Sołectwa Nowej Wsi

Zapraszam wszystkich mieszkańców Nowej Wsi na zebranie wiejskie, Samorządu Mieszkańców Sołectwa Nowej Wsi, które odbędzie się dnia 28.09.2015r. (poniedziałek) o godz. 18.00, w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.
Porządek zebrania:
1/ Otwarcie zebrania
2/ Przyjęcie ewentualnych wniosków o zmianę porządku zebrania.
3/ Przyjęcie porządku zebrania.
4/ Przedstawienie aktualnych spraw dotyczących sołectwa Nowej Wsi.
5/ Wolne wnioski.
6/ Zakończenie zebrania.

Sołtys Nowej Wsi – Beata Kożuchowska

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA WYBORÓW ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019

Z dniem 31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych na okres 2012-2015. W związku z tym, Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach wystąpił do Rady Gminy Suwałki o dokonanie wyboru ławników na kadencję 2016-2019:

– do Sądu Okręgowego w Suwałkach – 4 ławników,

– do Sądu Rejonowego w Suwałkach – 7 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 3 ławników.

Czytaj więcej “I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA WYBORÓW ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019”